Chứng chỉ giám sát công trình thủy lợi mất khi xin cấp lại phải thi sát hạch không?

Ngày hỏi:17/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, tôi có chứng chỉ giám sát xây dựng công trình thủy lợi, nhưng do hôm trước đi đường tôi có bị trộm nên đã mất các giấy tờ trong đó có chứng chỉ này. Vậy bây giờ tôi xin cấp lại tôi có phải thi sát hạch lại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.

   *Trường hợp chứng chỉ giám sát xây dựng công trình thủy lợi đã hết hiệu lực.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/ 2018/TT-BXD, việc cấp mới chứng chỉ giám sát xây dựng công trình thủy lợi nhưng hết hạn sử dụng thì phải thi sát hạch. Với đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

   => Như vậy, nếu bạn mất chứng chỉ giám sát xây dựng công trình thủy lợi nhưng chứng chỉ đó hết hiệu lực khi xin cấp lại bạn phải thi sát hạch theo quy định tại Điều luật trên.

   *Trường hợp chứng chỉ giám sát xây dựng công trình thủy lợi mất nhưng còn hiệu lực.

   Căn cứ vào Khoản 3 Điều 3 Thông tư 08/2018/TT-BXD quy định: Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.

   => Như vậy, chứng chỉ giám sát xây dựng công trình thủy lợi bị mất nhưng vẫn còn hiệu lực thì bạn không cần phải thi sát hạch.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn