Chứng chỉ khảo sát xây dựng hạng III có được làm chủ nhiệm khảo sát dự án nhóm B công trình cấp IV không?

Ngày hỏi:27/03/2021

Chứng chỉ khảo sát xây dựng hạng III có được làm chủ nhiệm khảo sát dự án nhóm B công trình cấp IV hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục VI Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

   STT

   Lĩnh vực hoạt động xây dựng

   Phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề

   Ghi chú

   Hạng I

   Hạng II

   Hạng III

   1

   Khảo sát xây dng, bao gồm:

   1.1

   Khảo sát địa hình

   Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   1.2

   Khảo sát địa chất công trình

   Như vậy, căn cứ theo phạm vi hoạt động thì chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III không được làm chủ nhiệm khảo sát dự án nhóm B.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT