Chuyển nhượng một phần gói thầu trong liên danh nhà thầu

Ngày hỏi:08/01/2015

Liên danh nhà thầu đã trúng thầu, Sau khi đã hoạt động, vì lý do tiện cho công tác thi công, 1 bên liên danh tự nguyện chuyển 1 phần hạng mục công việc của mình cho bên còn lại thực hiện. tỷ trọng công việc, cũng như kinh phí thực hiện chuyển sang chiếm khoảng 6,7% tổng giá trị phần thầu liên danh này đang thực hiện. Như vậy có đúng luật không? và được quy định rõ trong điều khoản nào của luật đấu thầu?

  • Liên danh nhà thầu đã trúng thầu thì chắc chắn liên danh nhà thầu cũng đã ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư và vì thế, trách nhiệm và quyền hạn cũng như nội dung công việc, khối lượng thi công đã được quy định rõ trong hợp đồng nên phải thực hiện cho đúng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần chuyển nhượng một phần công việc vớ tỷ trọng không đáng kể cho bên còn lại trong liên danh nhà thầu thực hiện và được sự đồng ý của bên nhà thầu còn lại thì cũng phải thông báo và được sự đồng ý của chủ đầu tư. Khi đó, các bên cần tiến hành ký phụ lục hợp đồng để làm cơ sở thực thi, kiểm soát và thanh quyết toán.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn