Có cần phải nộp kết quả đấu thầu khi xin Giấy phép hoạt động xây dựng không?

Ngày hỏi:28/09/2021

Chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà đầu tư nước ngoài. Không biết có cần phải nộp kết quả đấu thầu kèm bộ hồ sơ không? Nếu có thì nộp bản chính hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có cần phải nộp kết quả đấu thầu khi xin Giấy phép hoạt động xây dựng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 104 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, trong đó:

   Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, gồm:

   - Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01, Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;

   - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;

   - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

   - Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu);

   - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

   - Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;

   - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

   Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài bao gồm những giấy tờ như trên. Trong đó, yêu cầu nhà thầu phải có kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp. Lưu ý: Có thể nộp bản sao chứng thực hoặc bản sao điện tử.

   Do đó, chị có thể đối chiếu với quy định trên để chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban quản lý xây dựng
  An toàn xây dựng
  Cấp phép xây dựng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn