Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II được làm chủ nhiệm đồ án nào?

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi mới được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II, xin cho hỏi tôi có được làm chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng nào? Nhờ ban biên tập hỗ trợ sớm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định phạm vi hoạt động của người được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng như sau:

   - Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng.

   - Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   - Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là bạn đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II, nên bạn sẽ được làm chủ nhiệm của của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn