Có được xây dựng trong phạm phi quy hoạch lô giới hay không?

Ngày hỏi:12/01/2017

Tôi có thửa đất mặt đường đô thị với diện tích 5mx20m được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có chỉ giới xây dựng cách tim đường là 7m. Tuy nhiên, theo quy hoạch điều chỉnh mở rộng đường thì chỉ giới xây dựng mới cách tim đường là 10m. Như vậy, phần diện tích đất 5m x 3m phía trước của tôi nằm trong phần giải tỏa mở rộng đường. Nay tôi có nhu cầu xây dựng nhà ở thì có được xây dựng trên phần diện tích 5m x 3m này không?

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • Theo như bạn trình bày, phần hiện trạng đất ở có diện tích (5m x 3m) phía trước của bạn thuộc phạm vi mở rộng đường Đô Đốc Bảo, tuy nhiên việc mở rộng đường này hiện nay chưa thực hiện, thì áp dụng theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định: “Đối với công trình, nhà ở hiện hữu nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở rộng đường thì được phép sửa chữa, cải tạo nhưng không làm tăng quy mô diện tích. Nếu hiện trạng là đất trống, không cho phép xây dựng mới công trình, nhà ở; chỉ cho phép xây dựng lại hàng rào, cổng ngõ.”

   Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, phần hiện trạng đất ở diện tích (5m x 3m) phía trước của bạn chỉ được phép xây dựng lại hàng rào, cổng ngõ.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn