Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình

Ngày hỏi:30/07/2013

Tôi được biết đang có dự án kè đường sông phía sau vườn nhà tôi và sẽ triển khai trong thời gian sớm nhưng tôi muốn hỏi Quý Sở có thể cho tôi biết được các mức chi cho việc đền bù được chia làm mấy loại và cụ thể số tiền cho từng loại là bao nhiêu? Dựa vào tiêu chí nào để phân loại và áp dụng mức phí đó không? 

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Do câu hỏi của bà Nguyễn Thị Ngọc không rõ là đền bù cho ai; đền bù cho loại công việc gì. Vì vậy Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ xin trao đổi một số nội dung mà Nhà nước đang thực hiện trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình như sau:

   Khi nhà nước thu hồi đất của người sử dụng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cụ thể: Chi phí đền bù cho diện tích đất bị thu hồi; chi phí đền bù cho vật kiến trúc; cây cối hoa màu trên diện tích đất bị thu hồi; hỗ trợ, tái định cư…

   Về số tiền đền bù cho từng loại: Tùy thuộc vào từng loại đất, vật kiến trúc, loại cây cối, hoa màu được Hội đồng bồi thường, hõ trợ, tái định cư kiểm kê xác định cụ thể tại thời điểm thu hồi, trên cơ sở đó áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đơn giá đền bù của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật.

   Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Các Nghị định của Chính phủ: số 197/2004/NĐ-CP ngày 13/12/2004; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006; số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 và các Quyết định hiện hành của UBND tỉnh Phú Thọ.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn