Công tác đo đạc bản đồ địa chính

Năm 2006 có đoàn cán bộ của tỉnh vào hướng dẫn cấp sổ đỏ. Tôi và một số hộ dân có đất rẫy nhưng không được cấp với lý do đất của chúng tôi không có trên bản đồ nên không thể cấp được. Sau đó chúng tôi có lên phòng Tài nguyên Môi trường huyện hỏi thì được trả lời rằng việc đo đạc bản đồ cũng do cán bộ của tỉnh làm nên việc này vượt quá quyền hạn của phòng, phòng sẽ tổng hợp để đề nghị cấp trên. Từ đó đến nay chúng tôi cứ chờ đợi nhưng vẫn chưa được giải quyết. Hôm nay được biết Sở tổ chức trả lời thắc mắc của nhân dân. Là người dân chúng tôi rất hoan nghênh việc làm này của Sở Tài nguyên Môi trường. Kính mong quý Sở trả lời để chúng tôi yên tâm.

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tư vấn như sau:

  • Thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 của huyện Quảng Uyên trong hai năm 1997, 1998; bản đồ được đo theo hệ tọa độ, độ cao Nhà nước ở tỷ lệ 1/1000. Trong quá trình thực hiện có thể đơn vị tư vấn thi công đo sót phần diện tích đất nương rẫy của hộ gia đình ông. Nhưng cũng có trường hợp đó là đất lâm nghiệp được tạm thời sử dụng làm nương rẫy không ổn định nên không đo đạc chi tiết ở tỷ lệ 1/1.000, mà thể hiện trên bản đồ đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000. Đề nghị ông liên hệ với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Uyên để được kiểm tra, làm rõ vấn đề. Trường hợp là đất nông nghiệp ổn định bị đo sót thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện có trách nhiệm lập thủ tục và thực hiện việc đo đạc địa chính bổ sung làm cơ sở để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp là đất lâm nghiệp nhưng được sử dụng làm nương rẫy tạm thời thì cần xác định xem đã được cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp hay chưa; nếu chưa được cấp thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất của huyện đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 để làm cơ sở lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất lâm nghiệp.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn