Công trình xây dựng ở nông thôn được miễn giấy phép?

Ngày hỏi:02/11/2016

Ông Nguyễn Tấn An (Tây Ninh) hỏi: Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt thì phải xin phép xây dựng có đúng không? Quy hoạch nông thôn mới có gồm cả quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc đối tượng quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được miễn giấy phép xây dựng.

   Trường hợp khu vực nông thôn có quy hoạch nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu và nội dung về quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009, ngày 14/1/2013 của Chính phủ và nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 31 Luật Xây dựng 2014 thì khi xây dựng các công trình trong khu vực này phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn