Đánh giá tiêu chuẩn xã, phường

Ngày hỏi:23/06/2014

Tôi công tác tại văn phòng UBND xã theo dõi mảng văn hóa. Hiện nay còn một số quy định của Nhà nước về đánh giá tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em (việc thành lập hội đồng đánh giá) có nhiều ý kiến khác nhau. Xin chuyên mục nêu cụ thể những quy định về đánh giá tiêu chuẩn xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Tại Quyết định số 34/2014 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/05/2014 quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, trong đó quy định việc đánh giá được thực hiện mỗi năm một lần vào tháng 11 hằng năm. Thời gian đánh giá một năm được tính từ ngày 1/11 của năm trước đến ngày 31/10 của năm sau. Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do hội đồng đánh giá thực hiện. UBND xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định này thành lập hội đồng đánh giá. Thành phần hội đồng đánh giá gồm: Chủ tịch hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Thường trực hội đồng đánh giá là công chức Văn hóa - Xã hội hoặc người được giao phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các thành viên gồm: Trưởng công an; công chức Tư pháp - hộ tịch; Trạm trưởng Trạm y tế; Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở; Hiệu trưởng trường Tiểu học; Hiệu trưởng trường Mầm non; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đại diện tổ dân phố, thôn, bản, ấp, khóm. Ngoài các thành viên nêu trên, theo tình hình thực tế, Chủ tịch hội đồng đánh giá có thể bổ sung thành viên hội đồng đánh giá là đại diện của các tổ chức, đoàn thể khác. Cuộc họp đánh giá của hội đồng đánh giá phải được ghi thành biên bản, Chủ tịch hội đồng đánh giá căn cứ biên bản đánh giá và ý kiến của các thành viên ra kết luận cuối cùng về việc đạt hay không đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ kết luận của hội đồng đánh giá ký duyệt hồ sơ gửi Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh xem xét và ra quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trước ngày 15/11 hằng năm. Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; biên bản họp hội đồng đánh giá về việc đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Trên đây là những quy định cụ thể, bạn cần nghiên cứu đầy đủ Quyết định số 34/2014 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/05/2014 để thực hiện


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn