Đánh giá yêu cầu về kinh nghiệm của hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây lắp

Ngày hỏi:19/01/2019

Đang công tác trong lĩnh vực xây dựng, có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể như sau: Đánh giá yêu cầu về kinh nghiệm của hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây lắp được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá yêu cầu về kinh nghiệm của hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây lắp quy định tại Chương 2 Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

   1.1. Kinh nghiệm chung về thi công xây dựng:

   Số năm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng (2)

   1.2. Kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự:

   Số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự đã thực hiện ____ [Ghi số hợp đồng](3) với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam và nước ngoài trong thời gian ____ [Ghi số năm](4) năm gần đây.

   Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có _____ [Ghi số hợp đồng](5) hợp đồng xây lắp tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hồ sơ dự thầu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn