dịch vụ công ích

Ngày hỏi:15/06/2015
Thưa quý cơ quan! tôi muốn hỏi lập dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn thì căn cứ vào QĐ đơn giá thiết bị, nhân công, định mức nào ạ.cám ơn

  Nội dung này được Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk tư vấn như sau:

  • Việc lập dự toán dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định trên các cơ sở sau đây: 1. Về định mức: - Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; - Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị; - Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 2. Về đơn giá áp dụng: - Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sữa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 3. Về chế độ thực hiện theo quy định của nhà nước: - Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định tỉ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đăk lăk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, 38/2009/QĐ-UBND, 39/2009/QĐ-UBND; - Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Công văn số 6369/UBND-CN ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng, định mức dự toán công ích đô thị trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 4. Các nội dung khác: Chi phí tư vấn: Căn cứ Quyết định số 957/BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, để lập dự toán chi phí tư vấn; đồng thời làm cơ sở cho việc nghiệm thu, thanh toán.


  Nguồn:

  http://daklak.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn