Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:21/01/2019

Tôi có thắc mắc này mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Cụ thể việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được thực hiện như thế nào? 

Email: lewloc***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Quy hoạch đô thị 2009 như sau:

   - Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị; tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch; (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

   Trên đây là nội dung quy định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quy hoạch đô thị 2009.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn