Điều chỉnh hợp đồng trong công tác thực hiện vốn xây dựng cơ bản

Ngày hỏi:21/08/2009
- Hiện chúng tôi đang xem xét để trình lãnh đạo cho phép điều chỉnh hình thức hợp đồng và nội dung điều chỉnh đối với gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hợp đồng này ký ngày 18/4/2008. Tại công văn 164/TTg-HC của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 05//2008/TT-BXD, 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng đều có nêu: Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ ký (thực hiện) hình thức giá hợp đồng trọn gói. Xin hỏi, hợp đồng nêu trên ký ngày 18/4/2008 có được coi là hợp đồng lỡ ký và được điều chỉnh hình thức hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ không? Các hợp đồng ký sau thời điểm nào thì không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 09/2008/TT-BXD? - Hiện nay, trong một số hồ sơ mời thầu, trong phần điều kiện cụ thể của hợp đồng chủ đầu tư có quy định việc điều chỉnh giá hợp đồng (ở đây áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 09//2008/TT-BXD của Bộ xây dựng. Xin hỏi, chủ đầu tư quy định như vậy trong hồ sơ mời thầu có phù hợp các quy định hiện hành của nhà nước hay không?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Hợp đồng trọn gói ký ngày 18/4/2008 thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng áp dụng điều chỉnh đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện (tính đến thời điểm Thông tư có hiệu lực) theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Các hợp đồng ký kết sau ngày Thông tư có hiệu lực thì việc điều chỉnh như sau:

   + Trường hợp dự toán, giá gói thầu được duyệt của các gói thầu này đã điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì các hợp đồng này cũng phải điều chỉnh giá khi giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng có biến động.

   + Trường hợp dự toán, giá gói thầu được duyệt không điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì các hợp đồng này không phải điều chỉnh giá theo qui định của Thông tư này.

   Các hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng điều chỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn