Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và đã làm chủ nhiệm của 2 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Vậy cho hỏi tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I chưa? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 5 và Khoản 7 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I như sau:

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   - Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên.

   - Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

   - Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là bạn đã làm chủ nhiệm của 2 đồ án quy hoạch xây dựng và không cung cấp thêm thông tin nên chúng tôi chưa xác định được bạn có đủ điều kiện không. Bạn vui lòng xem những điều kiện trên để xác định mình có đủ điều kiện để sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn