Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II

Ngày hỏi:08/11/2019

Tôi bên lĩnh vực cấp - thoát nước công trình, đã làm chủ nhiệm thiết kế của 02 công trình cấp III, đã có 5 năm làm việc trong cùng lĩnh vực này. Vậy cho hỏi tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng I như sau:

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   - Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên.

   - Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   => Theo thông tin bạn cung cấp là đã làm chủ nhiệm thiết của 02 công trình cấp III về cấp - thoát nước công trình, và có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, do đó nếu bạn đạt yêu cầu sát hạch thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn