Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị

Ngày hỏi:21/01/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Khi điều chỉnh quy hoạch đô thị thì có phải đáp ứng những điều kiện gì không? Nếu có điều kiện thì những điều kiện này được quy định ở đâu? Hy vọng sớm nhận được sự giải đáp từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều!

Hoài Phương (phuong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị được quy định tại Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị 2009 như sau:

   Quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

   - Có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc điều chỉnh về địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch; (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị;

   - Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng;

   - Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn;

   - Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quy hoạch đô thị 2009.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn