Điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường xây dựng hạng I

Ngày hỏi:26/10/2019

Tôi đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, xin cho hỏi tôi có thể làm chỉ huy trưởng công trường hạng I không? Nhờ tư vấn hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường hạng I như sau:

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   - Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên.

   - Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên.

   - Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

   => Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, như vậy căn cứ quy định trên thì chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận chính xác được, bạn cần phải xem lại các điều kiện về kinh nghiệm công tác, thời gian công tác thì mới được xét để sát hạch hành nghề chỉ huy trưởng công trường hạng I.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn