Định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/25000 ứng với tỉnh có diện tích bao nhiêu?

Ngày hỏi:11/09/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định mới về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, có thắc mắc là thông tư có quy định định mức dụng cụ, thiết bị, vật liệu để lập bản đồ cấp tỉnh, nhưng định mức lại chia thành các mốc khác nhau. Vậy cho tôi hỏi định mức 1/25000 được hiểu như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương II Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định:

   Định mức dụng cụ, thiết bị, vật liệu trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; tỷ lệ 1/50000 với quy mô diện tích bằng 200.000 ha; tỷ lệ 1/100000 với quy mô diện tích bằng 500.000 ha); khi tính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, được điều chỉnh hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) quy định tại Bảng a Phụ lục số III kèm theo Thông tư này và hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) quy định tại Bảng b Phụ lục số III kèm theo Thông tư này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên có thể thấy định mức dụng cụ, thiết bị, vật liệu trên ứng với tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, và tỷ lệ 1/25000 ứng với tỉnh có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT