Đối tượng, cấp độ và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch nông thôn

Ngày hỏi:19/01/2019

Ban tư vấn có thể trả lời giúp tôi câu hỏi sau được không: Đối tượng, cấp độ và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch nông thôn được quy định như thế nào và quy định ở đâu? 

Ngọc Hải - Đồng Nai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 29 Luật Xây dựng 2014 thì:

   1. Quy hoạch nông thôn được lập cho đối tượng là xã và điểm dân cư nông thôn.

   2. Quy hoạch nông thôn gồm các cấp độ sau:

   a) Quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã;

   b) Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho điểm dân cư nông thôn.

   3. Ủy ban nhân dân xã chủ trì tổ chức việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn.

   Lưu ý: Theo quy định tại Điểm a Khoản 18 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì cụm từ “quy hoạch xây dựng nông thôn” được thay thế bằng cụm từ “quy hoạch nông thôn”.

   Trên đây là nội dung quy định về đối tượng, cấp độ và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch nông thôn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Xây dựng 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quy hoạch xây dựng nông thôn
  Lập quy hoạch xây dựng nông thôn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn