Đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
Ngày hỏi:21/11/2018

Hiện vì nhu cầu công việc tôi có tìm hiểu chút ít về luật đấu thầu qua các giai đoạn, tuy nhiên tôi chưa rõ là trước khi Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực thì đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập phản hồi giúp tôi.

(******@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật đấu thầu 2005 có quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế bao gồm:

   1. Nhà thầu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư;

   2. Nhà thầu liên danh khi có thành viên trong liên danh là nhà thầu thuộc quy định tại khoản 1 Điều này đảm nhận công việc có giá trị trên 50% đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp hoặc gói thầu EPC;

   3. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên.

   Chính phủ quy định chi tiết về ưu đãi trong đấu thầu quốc tế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn