Đơn vị có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt thiết kế dự toán

Ngày hỏi:21/11/2015
Theo Thông tư 86/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước Tại mục D. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ Điều 20 Tạm ứng, thanh toán vốn. 1. Tài liệu cơ sở: - Các dự án có mức vốn dưới 01 tỷ đồng, tài liệu cơ sở bao gồm: + Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật hoặc dự toán và quyết định phê duyệt thiết kế-dự toán (không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch); + Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; + Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Vậy Bộ Tài chính cho tôi hỏi đơn vị nào có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt thiết kế dự toán?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Đối với vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có mức vốn dưới 1 tỷ đồng, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán là cơ quan chủ quản cấp trên của đơn vị (hoặc cơ quan được ủy quyền ra quyết định phê duyệt thiết kế dự toán)


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn