Đồng tiền dự thầu được quy định ra sao?

Theo dõi sự thay đổi của Đồng tiền dự thầu
Ngày hỏi:21/11/2018

Hiện vì nhu cầu công việc tôi có tìm hiểu chút ít về luật đấu thầu qua các giai đoạn, tuy nhiên tôi chưa rõ là trước khi Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực thì đồng tiền dự thầu được quy định ra sao? Mong Ban biên tập phản hồi giúp tôi.

(hoang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật đấu thầu 2005 có quy định thông tin về đồng tiền dự thầu như sau:

   1. Đồng tiền dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể.

   2. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, việc quy đổi về cùng một đồng tiền để so sánh phải căn cứ vào tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

   3. Các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam.

   Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn ngôn ngữ được sử dụng trong đấu thầu:

   Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và các nhà thầu đối với đấu thầu trong nước là tiếng Việt; đối với đấu thầu quốc tế là tiếng Việt, tiếng Anh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hồ sơ dự thầu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn