Dự án đầu tư xây dựng công trình thể thao có phải dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng không?

Ngày hỏi:02/04/2021

Cho em hỏi, dự án đầu tư xây dựng công trình thể thao có phải dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng không ạ? Căn cứ ở đâu, em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phần I Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định:

   PHỤ LỤC IX

   PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO CÔNG NĂNG PHỤC VỤ VÀ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGÀNH CỦA CÔNG TRÌNH

   I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG:

   Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng là dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho các hoạt động, nhu cầu về vật chất và tinh thần của đời sống nhân dân, bao gồm:

   1. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở, gồm nhà ở chung cư, nhà ở tập thể, nhà ở riêng lẻ (trừ nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân).

   2. Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng:

   a) Dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu;

   b) Dự án đầu tư xây dựng công trình y tế;

   c) Dự án đầu tư xây dựng công trình thể thao;

   d) Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa;

   đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng;

   e) Dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ;

   g) Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở, văn phòng làm việc;

   3. Dự án đầu tư xây dựng phục vụ dân sinh khác.

   => Theo quy định này thì dự án đầu tư xây dựng công trình thể thao là dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn