Dùng hiệu lực của Nghị định để áp dụng cho Thông tư có đúng không?

Ngày hỏi:08/06/2008
Xin hỏi quý tòa soạn về hiệu lực của Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựngdo biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng từ ngày 01/01/2007. Khi thực hiện giao dịch hợp đồng các Chủ đầu tư đã áp dụng ngày hiệu lực của Thông tư 09 là ngày hiệu lực của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007, xin hỏi việc làm về Pháp luật là đúng hay sai? Căn cứ theo văn bản pháp luật nào?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đại Việt, 335 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008:

   “1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

   Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành nhưng phải được đăng ngay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Công báo) chậm nhất sau hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

   2. Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước và các trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

   Trong thời hạn chậm nhất là hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo.

   Cơ quan Công báo có trách nhiệm đăng toàn văn văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản.

   Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc.”

   Theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo”. Như vậy, Thông tư có hiệu lực từ ngày đăng công báo và phải tuân thủ về thời hạn có hiệu lực sau khi được ký ban hành theo các quy định nêu trên.

   Thông tư số 09/2008/TT-BXD không quy định thời hạn hết hiệu lực trong văn bản; chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới; chưa bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó Thông tư này vẫn còn hiệu lực pháp lý. Việc áp dụng hiệu lực của văn bản khác (Nghị định 99/2007/NĐ-CP) cho hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD là không đúng với các quy định của pháp luật mà chúng tôi viện dẫn ở trên.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn