Được điều chỉnh định mức dự toán công trình

Ngày hỏi:27/03/2013

Ông Hoàng Đình Tuấn (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) phản ánh: Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) và Quyết định số 19/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo chỉ có định mức cho công tác lắp dựng khối hộp, khối seabee đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu với xà lan 200 tấn và cần cẩu 5 tấn. Tuy nhiên, hiện nay trong thiết kế, biện pháp thi công đề ra phải sử dụng sà lan 600 tấn và cần cẩu 28 tấn. Ông Tuấn hỏi: Có thể tính hao phí máy thi công bằng cách vận dụng định mức ca máy thi công của xà lan 200 tấn (0,01 ca) và cần cẩu 5 tấn (0,016 ca) nhân với đơn giá xà lan 600 tấn và cần cẩu 28 tấn không? Nếu không được thì hao phí máy thi công của xà lan 600 tấn và cần cẩu 28 tấn được tính như thế nào? Tương tự, trong công tác lắp dựng khối tetrapod đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu thì hao phí máy thi công đối với xà lan 600 tấn và cần cẩu 28 tấn được tính như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố để chủ đầu tư, nhà thầu tham khảo áp dụng xác định đơn giá để lập dự toán, giá dự thầu.

   Đối với công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn được điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn