Được tham gia nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng 1 dự án

Ngày hỏi:27/02/2015
Đơn vị ông Nguyễn Hoàng Giang tham gia công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho 1 dự án và đã được chủ đầu tư phê duyệt. Vậy, theo Luật Đấu thầu đơn vị ông có được tham gia đấu thầu 2 gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát kỹ thuật thi công cho dự án đó hay không?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Theo khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

   Theo đó, trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thì việc nhà thầu tham dự gói thầu tư vấn quản lý dự án và gói thầu tư vấn giám sát kỹ thuật thi công cho dự án không bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn