Được thực hiện khảo sát xây dựng khi có đăng ký

Ngày hỏi:07/12/2013

Ông Trần Thanh Tân hỏi, trên lĩnh vực khảo sát xây dựng, Trung tâm có được phép đo đường chuyền độ cao hạng III, IV không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Trung tâm Quy hoạch Xây dựng tỉnh Vĩnh Long là tổ chức sự nghiệp công lập do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, chịu sự quản lý trực tiếp và thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở Xây dựng giao.

   Do vậy, trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh, hoặc Sở Xây dựng hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh (phải ưu tiên) giao nhiệm vụ thì Trung tâm được phép thực thi nhiệm vụ đo đường chuyền độ cao (thuật ngữ chuyên ngành trong công tác trắc địa) hạng III, IV.

   Ngoài ra, Trung tâm có đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng, Người chủ nhiệm đo đường chuyền độ cao có Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng thì Trung tâm được phép Hợp đồng với các tổ chức để thực hiện đo đường chuyền độ cao hạng III, IV hoặc được phép thực hiện hỗ trợ các cơ quan Nhà nước công việc thẩm tra, phúc tra, kiểm định kết quả đo đường chuyền độ cao hạng III, IV do các doanh nghiệp khác đã thực hiện.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn