Gia hạn giấy phép xây dựng phải nộp giấy phép xây dựng đã cấp trước đó?

Ngày hỏi:26/04/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi gia hạn giấy phép xây dựng phải nộp giấy phép xây dựng đã cấp trước đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD, có quy định:

   Gia hạn giấy phép xây dựng:

   a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

   b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

   Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi gia hạn giấy phép xây dựng phải nộp giấy phép xây dựng đã cấp trước đó.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn