Giá trị công trình

Ngày hỏi:01/09/2010
Tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 có quy định: ”Giá hợp đồng theo tỷ lệ (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị của công trình”. Vậy kính đề nghị Bộ giải thích giá trị công trình là giá trị nào?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Hợp đồng theo tỷ lệ (%) thường áp dụng đối với các gói thầu tư vấn thông thường. Căn cứ vào Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì giá trị của công trình để xác định chi phí tư vấn tùy theo từng công việc tư vấn cụ thể có thể là chi phí xây dựng và/hoặc chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán đã được phê duyệt.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giá trị công trình
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn