Giám sát thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày hỏi:25/04/2016
Hiện nay chúng tôi đang thực hiện một dự án đầu tư xây dựng đã có quyết định phê duyệt dự án từ tháng 10/2013, trong đó có ghi hình thức quản lý dự án là: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (nếu đủ năng lực) hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án. Đến tháng 2/2015 người quyết định đầu tư phê duyêt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đó gộp gói thầu QLDA và tư vấn giám sát vào làm 1 gói thầu. Hiện nay chúng tôi muốn tổ chức mời thầu gói thầu QLDA và tư vấn giám sát thì có vi phạm Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP không?

  Nội dung này được Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Việc giám sát thực hiện các dự án là một công việc trong quản lý dự án. Do vậy, nếu áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án thì gói thầu tư vấn quản lý dự án bao gồm cả tư vấn giám sát là phù hợp với quy định hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn