Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:25/12/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc trình tự thủ tục cấp phép xây dựng. Nhưng tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc như sau: Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp nào? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong những trường hợp nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng 2014, có quy định:

   Theo đó, giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp sau:

   - Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật;

   - Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Bên cạnh đó Luật cũng quy định: sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định, chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn