Gói thầu quy mô nhỏ, áp dụng loại hợp đồng nào

Ngày hỏi:02/06/2015

Trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu việc áp dụng hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp là quy mô nhỏ quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013. Tôi tham khảo điểm c, khoản 1, Điều 62 của Luật Đấu thầu, có quy định:“Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói”. - Tại điểm đ, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định:“Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc”. Ông Nhã phản ánh, đối với các công trình cấp huyện làm chủ đầu tư đều là gói thầu quy mô nhỏ phải áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói, nhưng khối lượng trong gói thầu không thể xác định chính xác được. Chẳng hạn như, khối lượng các loại đất, đá trong gói thầu xây lắp đường giao thông, san lấp mặt bằng (thăm dò địa chất không thể đáp ứng được, nếu thăm dò địa chất phản ánh chính xác sẽ rất tốn kém không còn vốn dành cho xây lắp). Do đó, khi áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá trọn gói sẽ xảy ra việc sai phạm về số lượng, khối lượng.

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tư vấn như sau:

  • - Khoản 1, Điều 62 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phí tư vấn đơn giản; gói mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.
   - Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để phù hợp với thiết kế.
   -Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc.
   - Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc.
   - Đối với phản ánh của ông Nhã, trường hợp gói thầu xây lắp là quy mô nhỏ thì phải áp dụng loại hợp đồng trọn gói theo quy định nêu trên.
   - Theo đó, hợp đồng với đơn vị tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải ràng buộc về trách nhiệm đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng.
   Ngoài ra, khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan vẫn phải kiểm tra lại số lượng, khối lượng để bảo đảm phù hợp với thiết kế. Bên cạnh đó, nếu gói thầu là quy mô nhỏ nhưng không thể xác định được chính xác số lượng, khối lượng công việc thì có thể áp dụng mức dự phòng tối đa cho phát sinh khối lượng để xác định giá gói thầu.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bạc Liêu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn