Hệ thống báo cháy tự động có test định kỳ không?

Ngày hỏi:28/12/2020

Liên quan đến việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các tòa nhà, công trình. Cho tôi hỏi: Hệ thống báo cháy tự động khi đã lắp đặt có được kiểm tra hằng năm không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Tiểu mục 6.2 Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009, có quy định:

   Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động

   - Hệ thống báo cháy tự động sau khi được lắp đặt phải được thử hoạt động toàn bộ hệ thống. Hệ thống báo cháy tự động chỉ cho phép đưa vào hoạt động khi kết quả thử cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan.

   - Hệ thống báo cháy tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra mỗi năm ít nhất hai lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ các chức năng của hệ thống và thử khả năng hoạt động của tất cả các thiết bị của hệ thống.

   - Việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy tự động được thực hiện tuỳ theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo quy định của nhà sản xuất, nhưng ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. Việc bảo dưỡng phải bao gồm kiểm tra tổng thể sự hoạt động của tất cả thiết bị của hệ thống.

   => Như vậy, theo quy định thì hệ thông báo cháy tự động sẽ được bảo dưỡng định kỳ ít nhất hai năm một lần, bên cạnh đó việc bảo dưỡng sẽ phải thực hiện nhiều hơn tùy thuộc điều kiện và môi trường lắp đặt.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn