Hiệu lực của TCXDVN 353-2005 “nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế”

Ngày hỏi:20/01/2011
Kính đề nghị quý báo cho tôi hỏi một số vấn đề sau: Về việc mở cửa sổ, cửa thông hơi, ban công - Điểm 2.8.12 – QCXD VN 01 : 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng: Không quy định về việc mở cửa sổ, cửa thông hơi, ban công. - Tuy nhiên, việc mở cửa sổ, cửa thông hơi, ban công theo quy định tại Điểm 6.5 - TCXD VN 353 - 2005 “Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế”: 6.5.31.2-Không được phép mở tất cả các loại cửa nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà 2.0m trở lên. 6.5.31.2-Trường hợp khu đất kê cận chưa có công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa nầy phải cách mặt sàn tối thiểu là 2.0m. Tất cả các cửa nầy phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình kế cận được xây dựng lên. Kính đề nghị quý báo giúp đỡ tôi: Tính pháp lý của TCXD VN 353 - 2005 “Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế” hiện nay còn hiệu lực hay không?

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • TCXDVN 353-2005 “Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế” hiện vẫn có hiệu lực. Tiêu chuẩn này được áp dụng theo nguyên tắc tự nguyện. Trước khi thiết kế và xây dựng công trình, Chủ đầu tư (Chủ nhà) và đơn vị thiết kế phải chấp thuận và ghi trên bản vẽ danh mục các tiêu chuẩn áp dụng cho thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn