Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư nộp cho cơ quan nào?

Ngày hỏi:25/06/2021

Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư phải nộp cho cơ quan nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD và Khoản 25 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD có quy định:

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu (bao gồm trường hợp bầu Ban quản trị lần đầu; bầu Ban quản trị khi hết nhiệm kỳ hoặc khi bị bãi miễn, thay thế; bầu Ban quản trị mới khi tách, nhập Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị nhà chung cư), Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị quy định tại Điều 23 của Quy chế này tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà chung cư.

   Như vậy, theo quy định thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư phải nộp tải Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà chung cư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu như quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn