Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ ngành xây dựng gồm những gì?

Ngày hỏi:09/02/2018

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ ngành xây dựng gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hân hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc thi đua, khen thưởng trong ngành xây dựng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ ngành xây dựng gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ ngành xây dựng được quy định tại Điều 33 Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, theo đó:

   1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” gồm 01 bộ (bản chính), gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị khen thưởng;

   b) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   c) Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng;

   d) Báo cáo hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tập thể được đề nghị khen thưởng;

   đ) Ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn đối với tập thể được đề nghị khen thưởng (Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

   2. Hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng” gồm 01 bộ (bản chính), gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   b) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   d) Xác nhận của Hội đồng Sáng kiến cấp có thẩm quyền đối với sáng kiến, giải pháp, đề tài khoa học của cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng” gồm 01 bộ (bản chính), gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   b) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   d) Bản sao quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của cá nhân được đề nghị khen thưởng.

   đ) Xác nhận của Hội đồng Sáng kiến cấp có thẩm quyền đối với sáng kiến, giải pháp, đề tài khoa học của cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   4. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng” gồm 01 bộ (bản chính), gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   b) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   c) Danh sách trích ngang của cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   d) Bản tóm tắt quá trình công tác của cá nhân được đề nghị khen thưởng (đối với cá nhân ngoài ngành Xây dựng).

   5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất hoặc đối với trường hợp khen thưởng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện (thủ tục đơn giản), gồm 01 bộ (bản chính), gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   b) Báo cáo tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

   6. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt), gồm 01 bộ (bản chính), gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   b) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   c) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề của đơn vị.

   7. Hồ sơ đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến, gồm 04 bộ (bản chính), gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   b) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   c) Báo cáo quá trình công tác của cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   d) Bản sao xác nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa (đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa) của cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   đ) Bản sao có chứng thực các văn bản: Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quyết định nâng lương, sổ bảo hiểm xã hội hoặc lý lịch đảng viên của cá nhân được đề nghị khen thưởng.

   e) Đối với những cá nhân đã nghỉ chế độ, phải có đơn đề nghị khen thưởng.

   8. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người nước ngoài gồm có:

   a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   b) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

   d) Ý kiến của Vụ Hợp tác Quốc tế (đối với khen thưởng cấp Nhà nước).

   đ) Số lượng:

   - Hồ sơ khen thưởng cấp Bộ gồm 01 bộ (bản chính).

   - Hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước gồm 04 bộ (bản chính).

   Trên đây là tư vấn về hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ ngành xây dựng. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 06/2015/TT-BXD. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn