Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở được quy định ra sao?

Ngày hỏi:20/05/2021

Tìm hiểu quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Liên quan đến vấn đề này. Cho hỏi: Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở được quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Bản vẽ gồm:

   + Các bản vẽ theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư này;

   + Các bản vẽ giải pháp kiến trúc kết hợp với giải pháp kết cấu, hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

   - Thuyết minh gồm:

   + Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng;

   + Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực;

   + Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

   + Phụ lục các văn bản pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn