Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ năm 2010

Ngày hỏi:18/06/2010

Ông Trần Đăng Tuân (Bắc Giang) đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán cho các công trình xây dựng bắt đầu từ năm 2010.

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Để thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2010, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2010 và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

   Điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2010

   Theo Văn bản số 920/BXD-KTXD nêu trên, các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 1/1/2010; đồng thời phê duyệt để áp dụng.

   Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 1/1/2010 và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

   Nhiều điểm mới về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

   Kể từ ngày 15/7/2010, những quy định mới về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành.

   Theo Thông tư này, các nội dung về lập và quản lý chi phí như: Tổng mức đầu tư, Dự toán xây dựng công trình, Định mức, Đơn giá, ... được thể hiện rõ ràng, bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với thực tế đầu tư xây dựng công trình trong thời gian qua.

   Ví dụ như, trong báo cáo thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán có quy định phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người thực hiện, người kiểm tra và thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu. Ngoài ra người kiểm tra bắt buộc phải ghi rõ số và hạng chứng chỉ kỹ sư định giá...


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn