Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng

Ngày hỏi:29/07/2013

Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Về nguyên tắc, khi chủ đầu tư và nhà thầu ký phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì những điều khoản khác không thỏa thuận điều chỉnh trong phụ lục hợp đồng được hiểu là các bên chấp thuận và không thay đổi các điều khoản đã ký kết đó.

   Trường hợp khi điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng nhưng các bên không điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng thì có thể hiểu là nhà thầu và chủ đầu tư đồng ý với tiến độ đã ký kết trước đó.

   Khi đó, nhà thầu không được xem xét, điều chỉnh tiến độ đã ký kết, trừ các trường hợp được điều chỉnh tiến độ đã quy định trong hợp đồng hoặc theo các quy định của pháp luật có liên quan.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cơ chế điều chỉnh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn