Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu thi công thay thế

Ngày hỏi:19/04/2012

Ông Hoàng Hùng (Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đề nghị được giải đáp một số quy định về việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thay thế khi các nhà thầu cũ vi phạm hợp đồng. Theo phản ánh của ông Hoàng Hùng, hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có hiện tượng nhà thầu thi công các dự án có giá gói thầu lớn hơn 5 tỷ đồng chỉ thực hiện một phần công việc theo hợp đồng đã ký. Ban quản lý dự án huyện đã làm thủ tục xử phạt và thanh lý hợp đồng, đồng thời đề nghị lựa chọn nhà thầu khác thay thế. Ông Hùng muốn được biết, trường hợp Ban quản lý dự án huyện Quỳnh Nhai trình lựa chọn nhà thầu khác thực hiện các khối lượng còn lại mà giá trị gói thầu phần còn lại lớn hơn 5 tỷ đồng hoặc sau khi điều chỉnh tăng lên hơn 5 tỷ đồng thì có phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới không? Ban Quản lý dự án có phải trình lại hoặc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới không?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cần căn cứ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng do nhà thầu có vi phạm (không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết), ngoài việc thanh lý hợp đồng và xử phạt nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng, nhà thầu vi phạm còn bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại khoản 21 Điều 2 Luật số 39/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

   Phần khối lượng công việc còn lại của gói thầu chưa thực hiện được tách ra để hình thành một gói thầu mới, trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập và trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu để làm căn cứ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo một trong các hình thức quy định tại Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu và theo quy định tại Chương II Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn