Hướng dẫn phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Ngày hỏi:05/09/2012
Qua Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 170/TTĐT-TTPA ngày 26/3/2012 của bạn đọc ở địa chỉ email lhlinh8@yahoo.com về việc đề nghị hướng dẫn phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • 1. Hệ số a thể hiện phần không điều chỉnh giá của các khoản thanh toán theo hợp đồng, do đó, hệ số a thể hiện phần còn lại sau khi đã trừ đi các phần cho phép điều chỉnh giá, các hệ số trong bảng hệ số điều chỉnh được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên khi ký kết hợp đồng (bao gồm cả hệ số a) phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật hiện hành. Về nguyên tắc, hệ số a bao gồm cả phần tạm ứng, trường hợp các bên không tính phần tạm ứng vào hệ số a trong hợp đồng đã ký kết thì hệ số a thực hiện theo quy định của hợp đồng.

   2. Việc các bên thỏa thuận hệ số a = 15% là phù hợp với hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn