Hướng dẫn tính bù giá xăng, dầu khi điều chỉnh dự toán xây dựng

Ngày hỏi:26/01/2012

Ông Hoàng Thuận (thuanhdtl@...) công tác tại một đơn vị quản lý đầu tư và xây dựng công trình tại Tây Nguyên đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính chênh lệch giá nhiên liệu khi thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Đơn vị của ông Hoàng Thuận có 1 dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ yếu là khối lượng đất đào, đất đắp cơ giới. Tính toán tổng cộng nhiên liệu sử dụng trong dự án gồm 1.000.000 lít dầu Diezel và 200.000 lít Xăng A92. Dự toán công trình được lập vào tháng 6/2008, áp dụng bộ đơn giá của tỉnh. Theo đó, giá xăng A92 (chưa có VAT) là 10.000 đồng/lít, dầu Diezel là 7.818 đồng/lít, lương tối thiểu chung của tỉnh là 450.000 đồng/tháng. Theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BTC ngày 25/2/2008 của Bộ Tài chính thì giá xăng A92 tại thời điểm tháng 6/2008 là 11.300 đồng/lít, dầu Diezel 0,25S là 13.900 đồng/lít. Tuy nhiên, theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD, ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, lương tối thiểu tương ứng tại tỉnh có dự án tăng lên 540.000 đồng.

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC = 1,08) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đã bao gồm tiền lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng, giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.840 đồng/lít.

   Do đó, nếu dự án của đơn vị ông Thuận áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công KĐCMTC = 1,08 theo như hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD nêu trên thì việc tính bù giá xăng, dầu áp dụng theo văn bản số 1708/BXD-KTXD ngày 21/8/2008 của Bộ Xây dựng về việc bù giá xăng, dầu trong chi phí thi công xây dựng công trình.

   Chủ đầu tư có thể chủ động điều chỉnh chi phí nhiên liệu

   Trường hợp dự án áp dụng bộ đơn giá của tỉnh, trong đó giá nhiên liệu khác với hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì Chủ đầu tư có thể chủ động tính toán điều chỉnh trực tiếp chi phí nhiên liệu xăng, dầu trong giá ca máy hoặc xác định hệ số điều chỉnh KĐCMTC mới cho phù hợp (trên cơ sở hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn