Hướng dẫn xác định giá ca máy thi công công trình

Ngày hỏi:17/07/2012

Ông Phạm Ngọc Hà, công tác tại Ban Quản lý dự án kênh Múc (tỉnh Nam Định) đề nghị giải đáp về việc giảm trừ chênh lệch giữa giá ca máy theo đơn giá của UBND tỉnh với giá ca máy nhà thầu lập theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD. Ông Hà phản ánh: Khi đấu thầu Dự án kênh Múc, nhà thầu tính trực tiếp máy thi công theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán độc lập để quyết toán, công ty kiểm toán kết luận giá ca máy nhà thầu chiết tính theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD không hợp lý vì phần nguyên giá để tính chi khấu hao, sửa chữa và chi khác theo Thông tư chỉ để tham khảo, còn khoản 2 Điều 10 của Thông tư quy định Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố vận dụng để xây dựng đơn giá ca máy riêng cho từng tỉnh. Do đó, Công ty kiểm toán đề nghị giảm trừ phần chênh lệch giữa giá ca máy theo đơn giá UBND tỉnh ban hành cộng bù nhiên liệu tại thời điểm đấu thầu và giá nhà thầu lập theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD. Ông Hà hỏi: Đề nghị giảm trừ của công ty kiểm toán có đúng quy định không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Các văn bản hướng dẫn xác định giá ca máy của Bộ Xây dựng cũng như công bố giá ca máy của UBND tỉnh chỉ có tính chất tham khảo.

   Khi nhà thầu trúng thầu, đã ký kết hợp đồng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán hợp đồng phải căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn