Kiểm tra phòng thí nghiệm

Ngày hỏi:01/04/2011
Chúng tôi đã có QĐ thành lập phòng Las-xd tại Thành phố Quảng Ngãi. Do đặc thù công trình, chúng tôi xây dựng một phòng thí nghiệm hiện trường tại tỉnh Quảng Nam. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm đã được kiểm định vv. Tư vấn giám sát kiểm tra hồ sơ và phòng thí nghiệm nói phòng chưa hợp chuẩn lý do: Theo TCXDVN 297-2003 thì QĐ thành lập phòng Las của anh ở Thành phố Quảng Ngã chứ không phải ở phòng thí nghiệm công trình này. QĐ thành lập phòng Las chưa có thí nghiệm bê tông đầm lăn RCC. Công trình này có bê tông đầm lăn. Vậy kính mong Bộ Xây dựng cho ý kiến giúp chúng tôi để chúng tôi làm đúng quy định.

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • - Theo “Qui chế công nhận và quản lý họat động Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng” ban hành theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008, các thiết bị thử nghiệm tại hiện trường phải được hiệu chuẩn trước khi họat động.

   - Các thí nghiệm phải phù hợp với danh mục các chỉ tiêu nêu trong quyết định công nhận phòng thí nghiệm. Nếu trong danh mục không có các phép thử đó thì không được thực hiện.

   - Đề nghị xem lại các yêu cầu nêu trên khi tổ chức phòng thí nghiệm hiện trường.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phòng thí nghiệm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn