Kinh doanh vật liệu xây dựng có phải tuân theo tiêu chuẩn về chất lượng không?

Ngày hỏi:03/08/2019

Tôi muốn kinh doanh vật liệu xây dựng, nhưng tôi không biết kinh doanh vật liệu xây dựng xây dựng có cần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa không? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh doanh vật liệu xây dựng có phải tuân theo tiêu chuẩn về chất lượng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 33 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP quy định yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi kinh doanh, cụ thể như sau:

   "Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

   - Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn đã công bố;

   - Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy;

   - Những sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn cơ sở; khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở.

   - Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng yêu cầu có nhãn hàng hóa thì nhãn hàng hóa phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

   - Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy."

   Như vậy, khi kinh doanh vật liệu xây dựng bạn phải kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng đáp wungs tiêu chuẩn quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT