Lắp đặt yên cáp của cầu treo dân sinh phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Ngày hỏi:13/12/2018

Công tác trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, là người mới vào nghề nên một số vấn đề tôi chưa nắm rõ lắm. Trong đó, có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Lắp đặt yên cáp của cầu treo dân sinh phải đảm bảo những yêu cầu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lắp đặt yên cáp của cầu treo dân sinh phải đảm bảo những yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 26 Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   - Khi lắp đặt yên đỡ cáp phải chú ý các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về nâng vật nặng.

   - Khi lắp đặt yên đỡ cáp phải chú ý độ lệch trước của yên theo như trình tự thi công lắp đặt. Trong quá trình lắp đặt dầm cứng và mặt cầu, yên đỡ cáp chủ được kích dần vào đúng vị trí thiết kế. Độ lệch của yên đỡ cáp phải được thường xuyên khống chế và đo đạc. Việc kích dần yên đỡ cáp vào vị trí thiết kế phải được thực hiện sao cho trong mọi trường hợp độ dịch chuyển ngang của đỉnh tháp phải nằm trong phạm vi cho phép của thiết kế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cầu treo dân sinh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn