Lập hồ sơ xây dựng công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/12/2016

Lập hồ sơ xây dựng công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang công tác tại ủy ban huyện. Gần đây chúng tôi đang tham gia giải trình các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có dự án nhóm C quy mô nhỏ. Tôi muốn hỏi: Lập hồ sơ xây dựng công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Nguyễn Ngọc Dương, Biên Hòa.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập hồ sơ xây dựng công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, theo đó:

   1. Các dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù lập hồ sơ xây dựng công trình đơn giản (gọi tắt là hồ sơ xây dựng công trình) thay cho báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

   2. Nội dung của hồ sơ xây dựng công trình:

   a) Tên dự án, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thời gian thực hiện;

   b) Tổng mức đầu tư, trong đó gồm kinh phí Nhà nước hỗ trợ (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương các cấp), đóng góp của nhân dân, huy động khác. Bảng kê các chi phí, trong đó, ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ và đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được phép áp dụng theo giá thị trường;

   c) Bản vẽ thi công (nếu có) theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình;

   d) Khả năng tự thực hiện của nhân dân, cộng đồng hưởng lợi.

   3. Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Ban quản lý) xã có trách nhiệm lập hồ sơ xây dựng công trình gửi Ủy ban nhân dân xã thẩm định và phê duyệt. Trường hợp Ủy ban nhân dân xã giao cho thôn thực hiện công trình, Ban quản lý cấp thôn (hoặc các tổ chức tương đương được Ủy ban nhân dân xã công nhận) có trách nhiệm lập hồ sơ xây dựng công trình gửi Ủy ban nhân dân xã thẩm định và phê duyệt.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về lập hồ sơ xây dựng công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ, được quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn