Lập nhật ký thi công công trình khi có cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ

Ngày hỏi:01/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp công trình thi công có cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ tham gia thi công. Thì trách nhiệm lập nhật ký thi công đối với 2 nhà thầu này do nhà thầu chính hay nhà thầu phụ thực hiện? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập nhật ký thi công công trình khi có cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 10 Thông tư 26/2016/TT-BXD, có quy định:

   Điều 10. Nhật ký thi công xây dựng công trình

   - Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

   - Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

   => Như vậy, theo quy định trên thì khi có cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ tham gia thi công công trình xây dựng thì tất cả phần việc của nhà thầu phụ cũng phải được ghi nhận trong nhật ký thi công công trình xây dựng. Còn về trách nhiệm lập nhật ký thi công công trình xây dựng do nhà thầu chính và nhà thầu phụ tự thỏa thuận.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn