Lập quy chế quản lý kiến trúc được quy định thế nào?

Ngày hỏi:03/08/2020

Xin hỏi theo quy định mới nhất có quy định như thế nào về việc lập quy chế quản lý kiến trúc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 07/09/2020) quy định về việc lập quy chế quản lý kiến trúc như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập quy chế quản lý kiến trúc.

   - Các bước lập quy chế quản lý kiến trúc:

   + Điều tra hiện trạng, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, các loại hình thiên tai thường xảy ra trong khu vực, quy hoạch, thiết kế đô thị (nếu có) và các tài liệu, căn cứ pháp lý có liên quan làm cơ sở lập quy chế quản lý kiến trúc;

   + Soạn thảo quy chế quản lý kiến trúc;

   + Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc. Thời gian lấy ý kiến tối thiểu 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

   - Hồ sơ trình thẩm định quy chế quản lý kiến trúc gồm:

   + Tờ trình;

   + Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc và phụ lục kèm theo (nếu có);

   + Thuyết minh về các nội dung đề xuất trong quy chế;

   + Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và bản sao văn bản góp ý;

   + Các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan;

   + Dự thảo quyết định phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT